HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fakultetsrådet ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsrådet er et rådgivende organ. Rådet gir dekan anbefalinger i saker som angår fakultetets overordnede målsetninger. Fakultetsrådet erstatter det tidligere Fakultetsstyret (fra og med 1. august 2015).

Fakultetsrådets medlemmer skal ikke representere særskilte grupper, men gi råd til beste for hele fakultetet. Rådet har sin funksjonsperiode fra 1.august 2015 - 31. juli 2019.

Eksterne representanter

 • Inger Elisabeth Salvesen (Oslo Kommune)
 • Marte Ericsson Ryste (Cappelen Damm Akademisk)
 • Joakim Østbye (Econa)
 • Tobias Olsson (Lunds Universitet)

Studentrepresentanter

 • Marte Raknerud Hoel (Handelshøyskolen)
 • Samuel Berntzen (Handelshøyskolen)
 • Caroline Cao (Institutt for sosialfag)

Vararepresentanter

Eksterne

 • Signy Svendsen (Akan)
 • (kommer)

Studenter

 • Mayra Elizabeth Erquizo Gonzalez (Institutt for sosialfag)
 • Martin Helge Bechmann (Institutt for sosialfag)
 • Steven Goldenburg (Handelshøyskolen)
 • Nataliya Yeremeyeva (Institutt for sosialfag)

UF-representanter

TA-representant

Aktuelt regelverk

Etablering av fakultetsråd ved SAM er forankret i bestemmelser om styring i Lov om universitet og høyskoler av 1. april 2005, vedtak gjort i institusjonsstyret ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 10. februar 2015, og Veiledende retningslinjer for råd og utvalg – mandat og sammensetting, fastsatt av høgskoledirektør 16. april 2015.

Valg til fakultetsråd 2015

De interne representantene ble valgt gjennom elektronisk valg 8. – 10. juni 2015 og representerer fire valgkretser:

 • Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI) og institutt for journalistikk og mediefag (JM).
 • Handelshøyskolen ved HiOA og det tidligere Institutt for offentlig administrasjon og ledelse (OAL).
 • Institutt for Sosialfag (SF).
 • Fakultetsadministrasjonen.

Studentene velger selv sine representanter.

Unn Målfrid H. Rolandsen Publisert: Oppdatert:

Kommende møter 2018

13. september 12:30
15. november 12:30

Om fakultetsrådet

Mandat
Forretningsorden