HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

OsloMets Handelshøyskole blir del av prestisjetungt internasjonalt nettverk

Handelshøyskolen på OsloMet – storbyuniversitetet fikk 1. juni fullt medlemskap i nettverksorganisasjonen European Foundation for Management Development (EFMD). Gjennom medlemskapet kan både Handelshøyskolen og OsloMet styrke sin posisjon blant de ledende utdanningsinstitusjonene i Norge.

EFMD 714

Fullt medlemskapet i EFMD er en forutsetning for akkreditering av studier. Handelshøyskolen vil nå igangsette akkrediteringsarbeidet, med siktemål om å sikre en såkalt EPAS-akkreditering av masterprogrammet i økonomi og administrasjon.

Medlemskapet i EFMD innebærer en rekke muligheter, både for de ansatte og studentene ved Handelshøyskolen. EFMD driver nettverk og aktiviteter rettet mot forskere, forelesere, studenter og instituttledelse. Temaene inkluderer ansvarlig ledelse, forskning, entreprenørskap, ledelsesutdanning og karriereveiledning. Videre organiserer EFMD seminarer som dekker sentrale problemstillinger og utfordringer for utdanningsinstitusjonene.

En ny og bredere handelshøyskole ved OsloMet

Høsten 2018 samles OsloMets Handelshøyskole, Institutt for offentlig administrasjon og ledelse og School of Management til ett institutt. Den nye Handelshøyskolen på OsloMet vil huse forskning og utdanning rettet mot både privat og offentlig sektor. Handelshøyskolen tilbyr i tillegg til siviløkonomstudiet, ulike årsstudier, bachelor- og masterutdanninger innen administrasjon, ledelse og offentlig styring.

Om EFMD

EFMD er en internasjonal medlemsorganisasjon for handelshøyskoler og bedrifter, med base i Brussel. Organisasjonen har nesten 900 medlemmer fra akademia, næringsliv og offentlig forvaltning i 88 land, og er internasjonalt anerkjent som akkrediteringsorgan for utdanningsinstitusjoner.

EFMDs medlemmer inkluderer IMD, INSEAD, IE Business School, London Business School, Wharton, HEC Montréal og mange andre ledende handelshøyskoler over hele verden. Blant medlemmer i næringslivet finner vi blant andre ArcelorMittal, Capgemini, Caterpillar, Etihad, IBM, L'Oréal, Novartis, Microsoft og Pertamina.

Helene Tsolkas Publisert: Oppdatert: