HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Pris til masteroppgave skrevet på Handelshøyskolen

Bjørn Tore Furnes og Simen A. Skaare Johnsen er tildelt en av Kunnskap Oslos priser for beste masteroppgave i 2017.

Masteroppgaven heter Betydningen av Oslo kommunes tilstedeværelse i det ordinære bruktboligmarkedet for leiligheter. En studie av Oslo kommunes kjøp, salg og tapte budrunder i perioden 2015-2016.

Furnes og Johnsen har i sin masteroppgave undersøkt om Oslo kommune er en prisdrivende aktør på det ordinære bruktboligmarkedet for leiligheter i Oslo, og presenterer ulike analyser for å forklare hvordan Oslo kommunes etterspørsel og tilbud av kommunale boliger har påvirket bruktmarkedet for leiligheter i Oslo for perioden 2015-2016. De har utført analyser både på bydelsnivå og for Oslo sett under ett. Oppgaven konkluderer at det finnes svært få holdepunkter som gir støtte for at Oslo kommune har vært en prisdrivende aktør i det ordinære bruktboligmarkedet for leiligheter i perioden 2015-2016. Her kan du lese hele oppgaven.

- Jeg gratulerer Simen og Bjørn Tore med en velfortjent utmerkelse, sier Helge Nordahl som har vært veileder for studentene. -Dette er en fjær i hatten for hele instituttet og viser at våre masteroppgaver holder et høyt nivå, også sammenlignet med andre institusjoner og fagfelt.

Om kunnskap Oslo

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens kunnskapsinstitusjoner og miljøer. De årlige prisutdelingene fra Kunnskap Oslo er finansiert av Oslo kommune, og skal hedre forskning som er av strategisk interesse for byens utvikling. Målet er å styrke Oslos attraktivitet som et sted å studere, forske og innovere for talenter fra hele verden.

 

Helene Tsolkas Publisert: Oppdatert: