HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

IDF på Fakultet for samfunnsvitenskap

De tilsattes medbestemmelse utføres gjennom Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet (IDF), der tjenestemannsorganisasjonene og fakultetsledelsen er representert.

Tjenestemannsorganisasjonene er representert i det lokale IDF-møtet ved følgende tillitsvalgte:

IDF-møtene avholdes i utgangspunktet i forkant av fakultetsrådsmøtene. Saker som ikke skal til behandling i styret tas med i disse møtene. Om saksmengden er stor avholdes det også møter etter behov.

OsloMet har også et sentralt IDF-utvalg.

Publisert: Oppdatert:

Kommende møtedatoer

05.09 kl. 13.30-14.30

30.11 kl. 12.00-13.00

Møtereferater

saker og referater ligger her