HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Eksternt samarbeid

Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design har samarbeidspartnere eksternt for å gjøre utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

Bachelor- og masteroppgaver

Samarbeidet dreier seg i stor grad om et omfattende samarbeid med bedrifter og offentlige etater om bachelor- og masteroppgaver.

Oppgavene tar utgangspunkt i realistiske faglige utfordringer, og legges opp slik at studentene får benytte kunnskaper og ferdigheter fra studiet.

Universitetet sørger for veiledning og påser at det faglige blir ivaretatt.

Studentene får arbeidslivskontakt og jobbmuligheter, og utdanningane gjøres mer relevante gjennom oppgavene.

Det blir også holdt egne relevansseminarer der bedrifter og etater gir innspill til utdanningene med tanke på relevans for arbeidslivet.

Nedenfor finner du lenke til oversikter over studentoppgaver og oppdragsgivere.

Senter for digitalisering

Simula Research Laboratory og HiOA går sammen om et nytt utdannings- og forskningssenter for digitalisering. Les mer om senteret for digitalisering.

Olav Johan Øye Publisert: Oppdatert: