Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Fakultetsråd

Fra 1. august 2015 ble fakultetsstyrene ved høgskolen erstattet av fakultetsråd. Fakultetsrådet er et rådgivende organ som gir dekan anbefalinger i saker som angår fakultetets overordnede målsetninger.

Fakultetene fastsetter selv endelig mandat for fakultetsrådene i tråd med retningslinjene.

De enkelte fakultetsrådene

Publisert: Oppdatert: