HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kompetansesenter for arbeidsinkludering - KAI

KAI er et kompetansesenter for arbeidsinkludering ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Senteret er opprettet i samarbeid med NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder av viktighet for arbeidsinkludering.

Kontakt oss

Ann-Helén Bay (Leder)

tlf.: +47 67 23 80 03

Anam Javaid (Kommunikasjonsrådgiver)

tlf.: +47 67 23 55 97

Silje Carstens  Varden (Administrasjon)

tlf.: +47 67 23 80 68

ImageFromGuid 1

Presentasjoner fra INKO 2018

KAI-kronikker

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) lanserer denne høsten KAI-kronikker for å skape større interesse og bevissthet om temaer av viktighet for arbeidsinkludering. 

KAI-kronikk #1 2018:  Om å kunnskapsbasere velferdspolitikken av Lars Inge Terum.

KAI-kronikk #2 2018:  Deltidsklemma? av Arild Steen og Dag Ellingsen

KAI-kronikk #3 2018:  Arbeidsinkludering (eller mangelen på sådan) av mennesker med utviklingshemming av Angelika Schafft

KAI-kronikk #4 2018:  Å bidra til arbeidsinkludering – kunnskap for alle helse- og sosialfagene av Lise Cecilie Kleppe

KAI-kronikk #5 2018: Et elektronisk bibliotek for arbeidsinkludering av Gro Jamtvedt og Anders Meyn Jensen