HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Invitasjon til åpen forelesning – inkludering av sårbare grupper i arbeidslivet

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og forskningsmiljøet INTEGRATE ved OsloMet inviterer til åpen forelesning om sosialpolitikkens og arbeidsgivernes rolle innen inkludering av sårbare grupper i arbeidslivet. Tematikken for forelesningen er relevant en rekke fagområder.

Sted: Pilestredet 46, 1.etasje, Rom PA110 Dato og tid: onsdag 24. oktober 2018 kl. 13.00 - 14.30

The role of employers and social policy in the inclusion of vulnerable groups in the labour market

Forelesning ved:                            Dr. Rik van Berkel, førsteamanuensis, Universitetet i Utrecht

Tid:                                                 Onsdag 24. oktober, kl. 13.00-14.30

Sted:                                               Pilestredet 46, 1.etasje, Rom PA110

Forelesningen er åpen for alle. Påmelding er ikke nødvendig. Det vil bli servert kaffe, te og noe enkelt å spise.

Om forelesningen

Temaet for forelesningen er hvordan sårbare grupper kan inkluderes i arbeidslivet gjennom utvikling av sosialpolitikk og HR-politikk. Sårbare og utsatte mennesker representerer en stor og voksende gruppe i mange land. Deres muligheter for å inkluderes i arbeidsmarkedet begrenses og påvirkes negativt på grunn av økonomiske og sosiale endringer i arbeidsmarkedet, som følge av globalisering og teknologisk utvikling. Disse endringene krever en ny tilnærming, blant annet i skjæringspunktet mellom sosial- og HR-politikk.

Om Rik van Berkel

Rik van Berkel er førsteamanuensis ved Universitetet i Utrecht. Van Berkel forskningsinteresser inkluderer velferdspolitiske og sosialpolitiske spørsmål, nye modeller for levering av sosiale tjenester og reformer i offentlig sektor. Van Berkel deltar for tiden i flere større forskningsprosjekter. Van Berkel sitter også i kjernemiljøet INTEGRATEs ekspertpanel.

Rik van Berkel er koordinator for forskernettverket Active Social Policy European Network (ASPEN). Han deltar i ulike internasjonale nettverk, som Network of Excellence (finansiert av EU-kommisjonens 6. rammeprogram), Reconciling Work and Welfare in Europe (RECWOWE), The European Network for Social Policy Analysis (Espanet) og Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model (REASSESS). Van Berkel utga boken Frontline Delivery of Welfare-to-Work Policies in Europe: Activating the unemployed i 2017 sammen med Dorte Caswell, Peter Kupka og Flemming Larsen.

Vi setter pris på om dere kan videresende denne invitasjonen til andre i deres organisasjon som vil ha interesse av å delta på forelesningen.

Ta kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål ( anam.javaid@oslomet.no / 95 55 75 25).