Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

KAI-frokost: Myndige NAV kontor - kompetanseutfordringer for NAV-ledere

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet inviterer til KAI-frokost 14. november med tema: Myndige NAV kontor - kompetanseutfordringer for NAV-ledere

Sted: Fyrhuset, Pilestredet 52 Dato og tid: onsdag 14. november 2018 kl. 08.00 - 09.30

Innledere: Knut Fossestøl, forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet/ Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet

Kommentarer: Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ledes av: Ann-Helén Bay, dekan ved SAM og leder for KAI

Arrangementet er åpent for alle og gratis. Påmelding er ikke nødvendig.

Det blir servert enkel frokost.

Under årets fjerde KAI-frokost har vi gleden av å ha forskningsleder ved AFI Knut Fossestøl som innleder og kommentarer ved kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

NAV-kontorene skal få større handlefrihet, og lederne skal endre seg fra å være reaktive til å bli proaktive. Mens de tidligere gjorde det de ble bedt om, og leverte på krav som ble stilt, skal de nå skal bestemme mere selv. Dette reiser noen grunnleggende spørsmål:

  • Hva slags kompetanse trenger NAV-lederne får å kunne bli proaktive?
  • Hva skal NAV-lederne være proaktive i forhold til? Og er kompetanse nok?
  • Hva slags handlefrihet har egentlig lederne, og hvilke betingelser må være oppfylt for at de skal kunne utnytte denne handlefriheten?

I dette innlegget vil Knut Fossestøl, i et historisk lys, samt i lys av evalueringen av iverksettingen av Meld. St. 33 (2015–2016), som snakker om «NAV i en ny tid», reflektere rundt ledelse og lederutfordringer på NAV-kontorene.  

KAI-frokosten er en møteplass for alle som er interessert i problemstillinger knyttet til inkludering i arbeidslivet. 

Ta gjerne kontakt med Anam Javaid, tlf. 95 55 75 25 dersom dere har spørsmål.