HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mer om HiOA

Høgskole med bredde

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. HiOA utdanner mennesker samfunnet har behov for på mange arbeidsfelt.

Høgskole med tradisjoner

HiOA er en moderne utdanningsinstitusjon hvor blikket stadig rettes framover. Samtidig er høgskolen tuftet på opparbeidet kompetanse og erfaringer gjennom mange år. HiOAs historie bygger på flere fusjonsprosesser. Dagens høgskole – ble dannet 1. august 2011 da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte til en høgskole.

Men høgskolen har tradisjoner flere hundre år bak i tid. Noen av HiOAs utdanninger har eksistert som utdanningsinstitusjoner i over 100 år. Blant annet gjelder det ingeniør- lærer- og sykepleierutdanningene. 1994 ble 13 selvstendige høgskoler i Oslo slått sammen til en høgskole – Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er i dag landets største statlige høgskole.

Profesjonsutdanninger med praksis og forskning

Hoveddelen av studietilbudene ved HiOA er profesjonsutdanninger hvor teoriundervisning og praksisstudier er knyttet nært sammen.  Denne kombinasjonen av teori og praksis er et kjennetegn ved profesjonsutdanningene. I tillegg spiller forskning en stadig viktigere rolle i flere utdanninger. De fleste studiene inneholder praksisperioder der du som student får prøve ut din framtidige yrkesrolle. På den måten kommer du også tett på arbeidslivet allerede før du avslutter utdanningen.

Nærhet til yrkesfeltet

Høgskolen i Oslo og Akershus legger vekt på å forene et høyt faglig nivå med nærhet til yrkesfeltet. Undervisningen skal være basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. HiOA samarbeider nært med næringslivet og offentlig sektor når det gjelder faglig utvikling, praksisstudier, prosjektarbeid og karrieremuligheter.

Forskning og utvikling

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er en nødvendig og viktig del av virksomheten ved høgskolen. FoU skal bidra til å utvikle en vital og god utdanningsinstitusjon. Utdanningene er tett knyttet sammen med forskningen ved høgskolen. Målet er å gi deg en oppdatert og aktuell utdanning og samtidig kunne tilby samfunnet en viktig ressurs.

Oppdragsforskning

HiOA samhandler i stadig sterkere grad med samfunnet og arbeidslivet. Oppdragsvirksomhet innen utdanning er allerede en etablert virksomhet. Nå er også oppdragsvirksomhet innen forskning et satsingsområde ved HiOA.

Utdanning

HiOA tilbyr bachelor- masterstudier, doktorgradsstudier og i tillegg en rekke årsstudier og videreutdanninger.

Du kan velge innen følgende felt:

 • Ingeniørfag
 • Lærer- og førskolelærerutdanning
 • Internasjonale studier
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie
 • Estetiske fag
 • Journalistikk
 • Bibliotek- og informasjonsfag
 • Økonomi og samfunnsfag

Se alle utdanninger ved HiOA

Ved HiOA kan du finne inspirerende fagmiljøer og kombinere studiene med et aktivt studentliv. Du har mange muligheter til å studere videre, også ved andre utdanningsinstitusjoner.

Studiested Pilestredet

Høgskolens største studiested ligger i Pilestredet sentralt i Oslo.

En rekke av bygningene ligger i det tradisjonsrike Frydenlund-området ved Bislet. Der man tidligere kunne kjenne duften av malt og humle fra et av landets største ølbryggerier, finner du nå undervisningsrom, læringssentre, lesesaler og kantiner. I nærheten finner du flere av høgskolens bygninger i Pilestredet Park, det tidligere Rikshospitalet og høgskolens største bygning: Pilestredet 35.

Høgskolens bygninger i Pilestredet har trimrom, klatrevegg og gymsaler som studentene og lærere kan benytte også i fritiden. Her er dessuten velferdslokaler for studenter med blant annet kro.

Studiested Kjeller

Studiested Kjeller befinner seg i landlige omgivelser ved Lillestrøm. Byggets arkitekturen gjenspeiler en moderne kunnskapsbedrift. Det er høyt under taket, og store vindusflater slipper lyset inn.

I sentrum av bygget, på øverste plan, troner biblioteket som en kunnskapens høyborg. Derfra ser du rett ned til kaffebaren, hvor studenter og ansatte sitter på barkrakker og tar en pust i bakken. Du ser også bokhandelen Akademika.

Området mellom Gardermoen og Oslo er regnet for å være det største vekstområdet i landet når det gjelder bosetning og næringsliv. Lillestrøm ligger midt i smørøyet for utviklingen, og er sentralt plassert med ca 10 minutters reisetid fra Gardermoen og Oslo sentrum. Ønsker du å sykle mellom togstasjonen og høgskolen, har høgskolen en egen utlånsordning med sykler for tilsatte.

Studiested Sandvika

Studiested Sandvika har en sentral beliggenhet i Kunnskapssenteret, der moderne lokaler og nytt teknisk gir HiOA mulighet til å prøve ut nye læringsformer. Samlokalisering med andre partnere i Kunnskapssenteret gir en ny og spennende læringsarena som kan berike studiene.

Fire fakulteter

Høgskolen har fire fakulteter:

I tillegg til fakultetene har HiOA to sentre:

 • Senter for profesjonsstudiet, SPS. Senteret er etablert for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon.

SPS er et bredt sammensatt forskningsmiljø som studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt.

 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, SVA.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) består av fire oppdragsforskningsinstitutter: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionsforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO. SVA er et sterkt samfunnsfaglig oppdragsforskningsmiljø med nær faglig tilknytning til viktige profesjonsutdanninger.

HiOA er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO.

På vei mot universitetsstatus

I løpet av få er det et vedtatt mål for høgskolen å oppnå universitetsstatus og utvikle seg til å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

Oslo og Akershus er en region med en sterk befolkningsvekst og har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. Store oppgaver skal løses innenfor utdanning, helse, teknologi og miljø. HiOAs mål er å bidra sterkere enn tidligere til utvikling av denne re­gionen.

Regional forankring, internasjonal orientering

En stra­tegi for universitetssatsing for den sammenslåtte høgskolen ble vedtatt i september 2010. I strategien heter det at høgskolen skal ha en sterk regional forankring, nasjonale ambisjo­ner og en internasjonal orientering.

Det nye universitetet skal etablere seg som et moderne profesjons- og arbeidslivsuni­versitet med en tydelig profilering overfor storbyregionen. Det innebærer en tydelig samhandling med et flerkulturelt og inter­nasjonalt samfunn. Både profesjonsfeltene og profesjonsutøverne utfordres i en tid hvor mennesker og ideer endres raskt. Det nye profesjonsuniversite­tet skal kjennetegnes ved at alle studenter og tilsatte utvikler handlingskompetanse som er anvendelig i et flerkulturelt og internasjonalt arbeidsliv.

Publisert: Oppdatert:

Utdanninger

 • Høgskolen i Oslo og Akershus har:
 • - Over 50 bachelorstudier
 • - En lang rekke halvårs- og årsstudier
 • - Over 30 masterstudier
 • - Videre- og etterutdanninger på ulike områder
 • - Seks doktorgradsprogrammer
 • - Eget førstelektorprogram

Kun ved HiOA

HiOA er nasjonalt enerådende når det gjelder å tilby enkelte utdanninger. Derfor har HiOA et nasjonalt rekrutteringsansvar for disse studiene.

 • Studier kun ved HiOA:
 •    - Tannteknikk
 •    - Ortopediingeniør
 •    - Prehospitalt arbeid - paramedic
 •    - Fotojournalistikk
 •    - Tolkeutdanning