HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Organisasjonskart

OsloMet – storbyuniversitetet er organisert i fire fakulteter, 21 institutter, fakultetsstyrer og rådsorganer. I tillegg kommer fire administrative avdelinger og tre faglige sentre.

  • Universitetets øverste organ er styret, hvor Trine Syvertsen er styreleder. Rektor og to prorektorer utgjør universitetets øverste ledelse.
  • Hvert fakultet ledes av en dekan og en fakultetsdirektør. Fakultetsstyret har ekstern styreleder oppnevnt av OsloMet-styret.
  • Høgskolen har et studieutvalg og et FoU-utvalg som ledes av høgskolens to prorektorer. Studieutvalget og FoU-utvalget ivaretar oppgaver delegert av styret.
  • OsloMets sentrale lederfora består av dekanmøtet og direktørmøtet.

Last ned organisasjonskart som pdf-fil

Organisasjonskart OsloMet (pdf)

Publisert: Oppdatert: