Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget er rådgivere overfor institusjonsledelsen i spørsmål knyttet til vurdering av publiseringskategori.

FoU-utvalget ved høgskolen har fastsatt at HiOA skal ha et publiseringsutvalg. Utvalgets saksområder gjelder vitenskapelige publikasjoner og er oppnevnt for å avgjøre saker der det er tvil om hvilken kategori en publikasjon skal registreres og rapporteres under i Cristin. Utvalget er rådgivende overfor ledelsen.

Mandat

Publiseringsutvalget har følgende mandat:

  1. Publiseringsutvalget er rådgivende overfor institusjonsledelsen.
  2. Vurdere innsendte tvils- og tvistesaker om publikasjonskategori.
  3. Gruppen kan suppleres med eksterne medlemmer ved behov.

Utvalget bruker formelle kriterier i sin vurdering av valgte kategorier. Utgangspunktet vil være "Vekt på forskning" (PDF), rapport utarbeidet av UHR, avlevert Utdannings- og forskningsdepartementet 2004, samt gjeldende rapporteringsinstruks fra det Nasjonale publiseringsutvalget.

Sammensetning

Publiseringsutvalget skal ha følgende sammensetning:

  1. Fakultetenes prodekaner for FoU (fire).
  2. Institusjonssuperbruker i Cristin er gruppens sekretær (en).

Medlemmer

Leder

Trine B. Haugen, prodekan for FoU, Fakultet for helsefag.

Sekretær: Tanja Strøm, institusjonskontakt for Cristin, Forskning og utvikling.

Representanter

  • Ivan Harsløf, prodekan for FoU, Fakultet for samfunnsfag.
  • Olav Eikeland, prodekan for FoU, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.
  • Trine B. Haugen, prodekan for FoU, Fakultet for helsefag.
  • Paal Engelstad, prodekan for FoU, Fakultet for teknologi, kunst og design.
Anniken Jess Iversen Publisert: Oppdatert: