HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mandat

Formål og mandat for råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA).

Formål                                                                         

Det er et mål for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) å utvikle en sterkere sammenheng mellom utdanning, forskning og utviklingsarbeid og arbeidsliv. Formålet med opprettelsen av RSA er å styrke og strukturere høgskolens samarbeid med arbeidslivet, for å sikre at studieporteføljen tilpasses samfunnets behov og at den bygger på et relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag. RSA skal bidra til at høgskolens betydning for samfunns- og arbeidsliv blir videreutviklet og mer synlig.

Mandat for RSA

  • RSA er et rådgivende organ som skal gi råd og innspill i overensstemmelse med formålet
  • RSA skal utvikle en handlingsplan for samarbeidet mellom HiOA og arbeidslivet, med forankring i høgskolens overordnede strategi og planer
  • RSA skal bidra til å opprette samfunnskontrakter mellom institusjonen og aktuelle samfunnspartnere
  • RSA skal arbeide for å etablere allianser som støtter høgskolens mål og strategier

Endring av mandat

Rådets mandat justeres ved behov. Eventuelle endringer i mandatet skal styrebehandles.

Funksjonstid

Rådet oppnevnes for fire år og følger planperiodene. Det avholdes møter i RSA ved behov, minst fire ganger i året.

Aktører som ikke er medlemmer kan bli invitert til enkelte møter ut fra de tema som drøftes.

Publisert: Oppdatert: