HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

RSA diskuterer livslang læring

I sitt møte onsdag 6. mai skal HiOAs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ta for seg ytterligere arbeidslivsrelevans.

Temaer under møtet blir livslang læring, School of Management og forskning og utvikling (FoU). I RSA møter jevnlig ledere ved høgskolen for å diskutere og drøfte problemstillinger og tiltak direkte med ledere ved relevante institusjoner i arbeidslivet.

Se fullt program nederst på denne siden.

Etter- og videreutdanning et viktig satsningsområde for HiOA, og høgskolens Program for livslang læring står først på agendaen i møtet 6. mai. Programmet vil bygge opp robuste fagmiljøer som samarbeider systematisk med arbeidslivet om FoU, utdanning og læring på arbeidsplassen. For HiOA, som ønsker å opprettholde et sterkt fokus på relevans og nærhet til praksis er en slik satsning et viktig ledd i skjæringen mellom utdanning og arbeidsliv.

School of Management er et annet satsningsområde som presenteres. Prosjektet ble etablert høsten 2014, og skal koordinere allerede eksisterende prosjekter og etter- og videreutdanning innen styring, organisasjon og ledelse. Gjennom School of Management skal HiOA styrke utdanningsinnsatsen overfor arbeids- og næringslivet.  Hensikten med å drøfte disse til tiltakene er blant annet å se på muligheter for læringssamarbeid med arbeidslivet og sette fokus på «framtidas læringsliv».

I tillegg kommer RSA til å ta opp noen strategiske tiltak for å styrke HiOAs FoU-fotavtrykk. Prorektor Frode Eika Sandnes og forskningsdirektør Morten Irgens kommer til å ta RSA gjennom blant annet organisering og stimulering av forskningsaktiviteten, etablering av Senter for arbeidsinkludering i samarbeid med NAV, og videreutvikling av HiOAs oppdragsforskning. Under punktet kommer det også til å bli en gjennomgang av forhandlingene om virksomhetsoverdragelse av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), som sammen med innlemmelsene av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i 2014 understreker HiOAs satsning innen arbeidslivsrelevans og praksisnærhet.

Program for RSA-møtet 6. mai

09:00     Åpning (v/rektor)

09:10     Program for livslang læring (v/studieleder Marit Stenberg og prodekan/prosjektleder Olav Eikeland)

09:40     Diskusjon

10:00     HiOAs School of Management (v/prosjektleder Kristi Agerup)

10:20     Diskusjon

10:40     Strategiske tiltak for å styrke HiOAs FOU-fotavtrykk i Norge (v/ prorektor Frode Eika Sandnes og forskningsdirektør Morten Ingens)

11:00     Diskusjon

11:20     Oppsummering

Publisert: Oppdatert: