HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Rammeplanutvalget for YFL og PPU-yrkesfag

Rammeplanutvalget for yrkesfaglærerutdanning og PPU-yrkesfag overleverte sine forslag til nye forskrifter om rammeplaner 1.juni 2012, og har dermed avsluttet sitt arbeid.

Rammeplanutvalget for yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning innenfor yrkesfagene ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet våren 2011 og skal levere forslag til ny rammeplan innen 1. juni 2012. Utvalget ledes av instituttleder Sidsel Øiestad Grande.

Kunnskapsdepartementet har satt i gang i en prosess med utarbeidelse av rammeplaner for lærerutdanninger rettet mot trinn 8-13. Dette er del av en større prosess med etablering av grunnskolelærerutdanninger, som fikk nye rammeplaner i 2010, og utarbeiding av ny rammeplan for førskolelærerutdanningen som skal være ferdig i løpet av 2011 med sikte på iverksetting fra studiestart neste år. Styringsgruppen for arbeidet med nye rammeplaner for trinn 8-13 ledes av Kunnskapsdepartementet.

 

Mandat

Målet er å utarbeide forslag til nasjonal rammeplan for en fleksibel 3-årig yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfag i tråd med føringer gitt i av styringsgruppen og nedfelt i sentrale styringsdokumenter. Utdanningene skal først og fremst kvalifisere sine kandidater for å gi opplæring etter læreplanene for yrkesfag i videregående opplæring, og må derfor sikre tilstrekkelig både faglig bredde og faglig dybde.

Rammeplanutvalget skal:

  • Vurdere om og eventuelt hvordan de to utdanningsløpene 3-årig yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfag kan samkjøres og videreutvikles, og utarbeide forslag til nasjonal rammeplan.
  • Vurdere innhold og omfang av en tilfredsstillende utdanning for instruktører i bedrift, og om denne ev. kan inngå i rammeplanen.

Se også Fellesmandatet for de tre rammeplanutvalgene.

Publisert: Oppdatert:

Oversendelse til kunnskapsdepartementet 1.juni 2012

Forslag til nye forskrifter

Kontakt oss

E-post: 

rammeplanutvalg-yfl@hioa.no

Postadresse:

Høgskolen i Oslo og Akershus
v/Anne Brændshøi
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Sekretariatet:

Rønnaug Lyckander (studieleder).
Tlf.: 64 84 91 00

Anne Brændshøi (rådgiver).
Tlf.: 64 84 96 12