HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Att göra rätt - professionella dilemman bland relationsvåldsspecialiserade åklagare i Sverige

Nina Törnqvist ved Stockholms universitet innleder på Senter for profesjonsstudiers´ forskningsseminar.

Sted: Pilestredet 40, 4. et, i Store møterom Dato og tid: torsdag 19. april 2018 kl. 14.00 - 15.30

I Sverige har våld i nära relationer uppmärksammats under flera decennier och en återkommande kritik i debatten har riktats mot rättsväsendets förmåga att hantera dessa brott. Under mitten av -00-talet infördes relationsvåldsspecialister inom åklagarmyndigheten, vilket kan tolkas som både ett sätt att etablera och utveckla en särskild kompetens kring dessa brott.

I min avhandling undersöker jag hur de åklagare som arbetar specialiserat med våld i nära relation ser på sitt vardagliga arbete och professionalitet. Presentationen kommer särskilt att fokusera på ”svåra” känslor som förknippas med arbetet och kopplar an till såväl en emotionsteoretisk ram som Hughes (1951) begrepp  ”dirty work”.

Kapitel 10, "Mellan cynism och medkänsla. Narrativa förhandlingar om smutsigt arbete" (s. 211-237)

Seminaret er en del i rekken av Senter for profesjonsstudiers´ forskningsseminarer.

Arrangementet er åpent for alle og krever ingen påmelding.

Velkommen!

Kontakt : Professor Fredrik Thue