HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
bakgrunnsbilde to studenter bak hver sin pult i et klasserom

Ekspertgruppen om lærerrollen

Kunnskapsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal frambringe et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om lærerrollen og læreryrkets status.

Ekspertgruppens rapport

Ekspertgruppas rapport ble lansert hos Kunnskapsdepartementet mandag 15. august.

Noe av forskningsgrunnlaget for rapporten er presentert i tre notater:

Ekspertgruppens formål

Ekspertgruppens formål er å frembringe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av den rollen dagens lærere har i skolen. Dette kunnskapsgrunnlaget skal være et utgangspunkt for forslag om hvordan en fremtidig lærerrolle, lærerprofesjon og profesjonsfellesskap kan utvikles.

Utvalgsmedlemmer

Ekspertgruppen ledes av professor Thomas Dahl fra NTNU.

Sekretariat

Sekretariatet er lagt til Senter for profesjonsstudier. Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen er leder for sekretariatet.

Kontakt oss

Ekspertgruppens leder Thomas Dahl, NTNU

Sekretariatet ved Sølvi Mausethagen, HiOA

Nyheter

- Lærere trenger mer handlingsrom. Gi dem tiden tilbake. Kronikk i Moss avis 6. september

- Gi oss tiden tilbake! Norsk lektorlag 1. september

Klår tale frå verkelege ekspertar. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen i Dag og Tid 26. august

Giske: Lærerne må få slippe lokale læreplaner. Utdanningsnytt 17. august

Undervisningen bør gå foran alle andre læreroppgaver. Bergensavisen 17. august

Tillit til læraren. Kronikk av Kåre Heggen i Sunnmørsposten 16. august

Gode anbefalinger om lærerrollen. Norsk lektorlag 16. august

Her er ekspertenes sju punkter for en styrket lærerutdanning. Khrono 16. august

- Tar ikke tak i problemet. Dagsavisen 16. august

Ekspertutvalg: Reformtempoet i skolen bør ned. Utdanningsnytt.no 15. august

Kjerneoppgåve: Undervisning. Færre mål. Meir forsking. På høyden 15. august

- Norske lærere godt fornøyd med å være i yrket og trives. Frifagbevegelse.no 15. august

Ei lærarrolle i endring. Kunnskapsdepartementet 15. august

- Skoleforskning mangler lærerperspektiv. Sølvi Mausethagen og Thomas Dahl er intervjuet i bladet Utdanning nr. 7/2016

SPS sentralt i ekspertgruppe om lærerrollen