HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
bakgrunnsbilde to studenter leser i et tidsskrift

Forum for profesjonshistorie

Et forum for alle ved HiOA som er opptatt av hvordan yrkene og profesjonene har utviklet seg gjennom historien.

Om forumet

Formålet med forumet er å skape en møteplass for debatt av tekster og problemstillinger om profesjons- og utdanningshistorie for ansatte ved HiOA. Målet med forumet skal være todelt; dels å stimulere til økt skriftlig publisering via diskusjoner av tekster under arbeid og dels fremme en allmenn forståelse av profesjonenes og utdanningenes historie.

Forum for profesjonshistorie vil være nært knyttet til arbeidet med HiOAs historie. Det er et forskningsprosjekt som ble startet opp høsten 2014 og som skal resultere i et bokverk planlagt utgitt i 2019.

Forumet vil stimulere til studier av blant annet spørsmål som:

  • Hvordan har yrkene utviklet seg?
  • Hvordan har yrkene og yrkesutøvelsen endret karakter?
  • Hvordan har nye kunnskapsfelt blitt vitenskapeliggjort?
  • Hvordan har utdanningene blitt formet og formalisert?

Jan Messel, SPS, er tilsatt som forsker og koordinator av forumet.

Kontakt

Jan Messel koordinerer forumet. Han er historiker og forsker ved Senter for profesjonsstudier.

Professor Fredrik Thue og stipendiat Håvard Brede Aven er tilknyttet forumet.

Ønsker du nyheter fra forumet? Send e-post til sps@hioa.no.

Les!

Birgitte Kjos Fonn: 50 år med journalistutdanning

Kjos Fonn har skrevet en viktig bok om journalistutdanningen med undertittelen En historie om akademiseringen av et yrkesfag. Boka ble presentert på journalistutdanningens jubileumsseminar 19. november 2015.

Rune Slagstad og Jan Messel (red.): Profesjonshistorier

Profesjonshistorier er som en norgeshistorie beskrevet via de sentrale profesjonene som har formet det moderne Norge. Gjennom 22 kapitler får ulike profesjoner sin historie skrevet av en forfattergruppe bestående av historikere, idéhistorikere, sosiologer, statsvitere og medieforskere.

Per Østerud, Sigmund Sunnanå og Åsulv Frøysnes: Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying

De tre veteranene med ulike posisjoner i norsk lærerutdanning har skrevet en interessant debattbok der historiske linjer i lærerutdanningen blir knyttet til dagens aktuelle problemstillinger.

Flere bøker, artikler og dokumentasjon om profesjonshistorie.