HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hvordan kan høyere utdanning bidra til omstilling og integrering i arbeidslivet?

Senter for profesjonsstudiers årskonferanse 2018.

Sted: Athene, Pilestredet 46 Dato og tid: torsdag 6. desember 2018 kl. 08.30 - 16.00

illustrasjonsbilde av student som leser

Om årskonferansen

Den norske velferdsstaten står overfor store utfordringer og omstillinger. En sentral utfordring er den økonomiske: Styrking av kunnskaps- og velferdsøkonomien i en fase preget av utfasing av oljeindustrien og økt konkurranse fra lavkostland. Det krever også at samfunnet klarer å vedlikeholde velferdsstatens grunnmur, som å rekruttere godt kvalifisert personell til velferdsstatens kjerneyrker, som lærere og helsepersonell. Samtidig er det i dag langt på vei et statsfinansiert studentetterspørselsdrevet utdanningssystem. Hva kan gjøres for å motivere til bedre studievalg og gjennomføring?

En annen utfordring er integrering av innvandrere i arbeidsmarkedet. Forskning viser at profesjonsutdanninger kan være kraftfulle integreringsmekanismer, fordi utvelgelsen skjer i rekruttering til utdanningene, ikke gjennom (diskriminerings)mekanismer i arbeidslivet. Da er nøkkelen å få folk med innvandrerbakgrunn til å søke seg til profesjonsutdanninger, og det gjør de i stor grad til noen utdanninger, men i liten grad til viktige utdanninger som lærerutdanningene. Og manglende mangfold svekker trolig også kvaliteten på tjenestene. Hvilke tiltak bør settes inn, og hvordan kan vi utvikle koordinerte tiltak mellom myndighetene, utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet?

Program

Konferansier : Nassima Dzair.

 • 08.30 : Kaffe og registrering.
 • 09.00 : Velkommen og kort faglig innledning ved senterleder Oddgeir Osland og forskningskoordinator Jannecke Wiers-Jenssen, Senter for profesjonsstudier.
 • 09.15 : Curt Rice, rektor ved OsloMet: "Omstilling og integrering, hva kan og bør utdanningsinstitusjonene selv gjøre?"

Del 1: Omstilling, dimensjonering og gjennomføring i høyere utdanning

09.30 : "Perspektiver på rekrutterings- og dimensjoneringspolitikk i høyere utdanning". Ved Iselin Nybø, statsråd for høyere utdanning (Venstre).

09.45 : "Omstilling, studievalg og gjennomføring i høyere utdanning". Ved Lars Kirkebøen, forsker, Statistisk sentralbyrå.

10.20 : "Rekruttering og frafall i profesjonsutdanningene". Ved Bente Abrahamsen, professor, SPS.

10.45 : Kaffe.

11.05 : "Historiske perspektiver på dimensjonering av høyere utdanning". Ved Per Olaf Aamodt, forsker, NIFU.

11.30 : Debatt. "Hvordan skal vi få ungdom til å velge utdanninger som arbeidsmarkedet etterspør?":

 • Nina Sandberg, stortingsrepresentant (Arbeiderpartiet).
 • Are Turmo, kompetansedirektør, NHO.
 • Sarah Paulson, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet.
 • Marianne Synnes, stortingsrepresentant (Høyre).

12.15: Lunsj.

Del 2: Profesjonsutdanninger som integreringsmekanismer

13.00 : "Utdanning og sosial mobilitet blant unge med innvandrerbakgrunn". Ved Are Skeie Hermansen, post.doc, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

13.25 : "Beskytter profesjonsutdanning mot diskriminering i arbeidslivet?". Ved Håvard Helland, professor, SPS.

13.50 : "Hvordan forstå utdanningsvalg blant norskfødte barn av innvandrerforeldre?". Ved Mariann Leirvik, forsker, By- og regionsforskningsinstituttet (NIBR), OsloMet.

14.15: Beinstrekk.

14.30 : Paneldebatt . "Hvordan utvikle gode strategier for å få ungdom med innvandrerbakgrunn inn i profesjonsutdanningene og -yrkene".

 • Mina Adampour, lege og samfunnsdebattant.
 • Jens Lunnan Hjort, seniorrådgiver ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
 • Assad Nasir, lektor i norsk på Mailand videregående skole.
 • Vibeke Bjarnø, studieleder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet.

15.15 : Oppsummering.

15.30 : Forfriskninger og mingling.

Kontakt : Elise Koppang Frøjd.