HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kvalitativt metodeforum: Hva er god bruk av historiske perspektiver i samfunnsforskning?

Med Ove Skarpenes og Fredrik Thue.

Sted: Pilestredet 40, 2. etasje, rom: T225 Dato og tid: onsdag 28. februar 2018 kl. 14.30 - 16.00

Samfunnsforskere trekker ofte inn noen elementer av historisk kontekst i sine analyser – mer eller mindre eksplisitt, og mer eller mindre bevisst. Om det er hint om betydningen av reformasjonen for norsk utdanning, noe om oppbygningen av velferdsstaten etter krigen eller norsk likestillingshistories betydning for kvinners plass i helsefagene – noen historiske rammer for samfunnsvitenskapelige analyse er nærmest uunngåelige, selv om målet ikke er å gjøre en historisk analyse i og for seg.

Historikere irriterer seg gjerne over sosiologer og statsvitere som begrenser sin bevissthet om tidens gang til en inndeling i «før» og «nå», eller til at ethvert historisk bakteppe starter i 1945. Samtidig kan det umulig ventes at enhver samfunnsviter skal pålegges de kravene til historisk forskning som historikerne selv opererer med.

  • Men hva er da relevante kvalitetskrav til bruk av historiske perspektiver i samfunnsvitenskapen?
  • Hvordan kan samfunnsvitere benytte historiske perspektiver på en bevisst og fruktbar måte?
  • På hvilken måte kan det gjøre samfunnsvitenskapelige analyser bedre?

Ove Skarpenes er professor i sosiologi ved Universitetet i Agder, og har skrevet flere analyser av norsk utdanning, likhetskultur og moral i et særegent norsk klassesamfunn. Han har vunnet priser for sine artikler hvor han bruker historiske perspektiver som et sentralt element i analysene.

Fredrik Thue er professor i profesjonenes historie på Senter for Profesjonsstudier, og har skrevet mye om samfunnsvitenskapenes, humanioras, universitetets og profesjonenes historie i Norge.

Med utgangspunkt i disse spørsmålene og i Skarpenes og Sakslinds artikkel «Morality and the Middle Class: The European Pattern and the Norwegian Singularity” (2014) holder Skarpenes og Thue hvert sitt innlegg og innleder til debatt.

Ingen påmelding nødvendig. Velkommen!

Kontakt stipendiat Tanja Nordberg

Arrangør: Kvalitativt metodeforum

Et forum for forskere som jobber med kvalitative metoder.

Kvalitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter og ansatte som jobber med kvalitativ forskning. Vi ønsker å ta opp og diskutere sentrale utfordringer i kvalitativ forskning spesielt rettet mot profesjonsstudier.

Les mer om Kvalitativt metodeforum