HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kvalitativt metodeforum om komparasjon

Med Olav Korsnes og Thorgeir Kolshus.

Sted: Pilestredet 40, 2. etasje, rom: T225 Dato og tid: onsdag 14. mars 2018 kl. 14.30 - 16.00

«Komparasjon» (eller det mer hverdagslige ordet sammenligning) er en dimensjon ved all samfunnsforskning. Men det er ikke alltid like klart hvordan komparasjon gjøres, hva man sammenligner og hvilken innsikt komparasjon kan gi. Det er også delte meninger hva slags komparasjon som er mulig og ønskelig.

I dette metodeforum har vi invitert to innledere til å snakke om komparasjon, professor Olav Korsnes ved Sosiologisk Institutt, Universitetet i Bergen, og førsteamanuensis Thorgeir Kolshus, sosialantropolog ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studie, HIOA.

Sosialantropologi blir gjerne omtalt som "det komparative studium av samfunn og kulturer". Thorgeir Kolshus vil ta utgangspunkt i den krysskulturelle komparasjonens metodiske og vitenskapsteoretiske status. Han stiller spørsmål som: Hva skal formålet med komparasjon være? Og hvilket potensiale ligger i en mer frimodig sammenligningspraksis enn det som ofte har vært vanlig?

Olav Korsnes har jobbet med komparative tilnærminger innenfor feltene arbeid, utdanning, kunnskap, ulikhet og makt gjennom mange år, og har deltatt i sosiologiske debatter om hva komparasjon er og kan være. Han har interessert seg særlig for metodologiske problemstillinger, og argumenterer for en pragmatisk og reflektert komparativ tilnærming.

Velkommen! Ingen påmelding nødvendig.

Kontakt stipendiat Tanja Nordberg