HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Pris til Fredrik Thue

Fredrik Thue fikk pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift i 2016.

Den norske historiske forening (HIFO) er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet.

Under Norske historiedager 2017 ble Einar Niemi og Fredrik Thue tildelt HIFOs priser

HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift i 2016 gikk til Thue. Han ble tildelt HT-prisen for to artikler i 2016-årgangen «Å bemektige seg fortiden. Jens Arup Seips metodologiske modernisme» og «En modernist krysser sitt spor. Jens Arup Seips nittende århundre», publisert i Historisk tidsskrift nr. 1 og 2.

Thue publiserte to artikler om historikeren Jens Arup Seip, hvor formålet er å si noe om historieforskningen som vitenskap – og forstå kildekritikken som metode. Juryen fremhever at Thue gir en innsiktsgivende nytolkning av Seips metodesyn, med både sammenheng og utvikling fra middelalder til nyere historie. Les hele begrunnelsen her.

Thue uttaler at han er takknemlig og glad for å ha vunnet prisen og for at historiefaget fortsatt setter pris den type forskningsbidrag som disse artiklene representerer. Thue forteller at han i disse artiklene har forsøkt å presentere en ny tolkning av et forfatterskap som utgjør en viktig del av det norske historiefagets tradisjon, og ikke først og fremst å utvikle ny kunnskap på et avgrenset område. «At de to artiklene blir lest med interesse av historikere som arbeider på helt ulike spesialfelt, er veldig inspirerende, og viser betydningen av å opprettholde en nasjonal fagoffentlighet ved siden av og på tvers av de mange internasjonaliserte spesialistfellesskapene i faget», avslutter Thue.

Les mer på Den norske historiske forening (HIFO)s nettsider

Maria Elise Koppang Frøjd Publisert: Oppdatert: