HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner

Her finner du oversikt over arbeider skrevet av forskere med tilknytning til Senter for profesjonsstudier.

heading nyhetsbrev 2014

Bøker, kapitler, artikler og avhandlinger

Lenkene fører til forskningsdatabasen Cristin.

Arbeidsnotater og rapporter

Arbeidsnotater er upubliserte arbeider som er skrevet av ansatte ved senteret eller personer tilknyttet senteret. Det vil typisk være paper/innlegg på seminarer og konferanser og forarbeider til artikler som senere skal publiseres.
De fleste arbeidsnotatene er tilgjengelig for nedlasting (PDF).

SPS-kronikken  ble publisert 2005-2015. Tanken var at den skulle stimulere til debatt og meningsutveksling om spørsmål knyttet til profesjoner, profesjonsutdanning, profesjonskunnskap, profesjonell yrkesutøvelse, profesjonsetikk og profesjonskarrierer. Se oversikt over tidligere SPS-kronikker

Senter for profesjonsstudier Publisert: Oppdatert: