HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Om AFIs forskning

AFIs praktiske tilnærming til arbeidslivet tar utgangspunkt i lokale forhold. De faglige analysene blir deretter satt inn i en overordnet, institusjonell og politisk sammenheng.

Dagens arbeidsliv kjennetegnes av en rekke utfordringer som er sentrale i AFIs forskning.

  • Inkluderende arbeidsliv der AFI bidrar til å utvikle lokale svar på bakgrunn av arbeidsprosessanalyser, nye organisatoriske løsninger, omsette erfaringskunnskap til nye arbeidsformer og nye offentlige virkemidler. Videre analyseres begrensninger og muligheter i myndigheters virkemidler for å oppnå økt deltakelse i arbeidslivet. 
  • Fornyelse i offentlig og privat sektor der AFI bidrar til utvikling av oppgaveorienterte organisasjonsformer på tvers av offentlig og privat sektor, aktiv utprøving av svar på styringsutfordringer. Undervisning og forskning innen rammen av større omstillingsprosesser.
  • Organisatorisk innovasjon der AFI bidrar til utvikling av medarbeiderdrevet innovasjon i arbeidsfellesskap, modellforsøk, konferanseformer og dialogbaserte samarbeidsformer.
  • Endringer i arbeidslivet der AFI studerer arbeidstidsendringer, fagorganisering, kompetansekrav, betingelser for deltakelse og arbeidsmiljøendringer.
  • Helsefremmende arbeidsmiljø der AFI bidrar til forskningsbasert arbeidsmiljøutvikling gjennom bruk av kvalitative og kvantitative metoder. Anvende nye metoder for konfliktintervenering, studere nye utfordringer i relasjonelt og emosjonelt arbeid, uortodokse arbeidstidsorganiseringer mv.
  • Nye organisasjons- og ledelsesformer, nettverkssamarbeid der AFIs forskning bidrar til å bedre marginene gjennom medvirkning og utvikling av nye organisasjonskonsepter som bedrer produktivitet og nyskaping.

AFIs forskning er organisert i tverrfaglige grupper rundt tematiske satsninger som gjenspeiler utfordringene i arbeidsliv og samfunnsliv:

Samtidig utvikles samarbeid på tvers av temagrupper når utfordringene krever det.

Publisert: Oppdatert: