HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arbeidsinkludering

Forskergruppen Arbeidsinkludering er en tverrfaglig forskningsgruppe. Sentrale forskningsspørsmål omhandler årsaker til og konsekvenser av forskjellige former for arbeidslivstilknytning.

Hva forsker vi på?

Arbeidsinkluderingsgruppen forsker på temaer som innsatser og strategier for inkludering av marginale grupper i arbeidslivet, arbeidsplassens og arbeidsmiljøets betydning for arbeidsdeltagelse, sykefravær, helse og mangfold.

Kompetanse

Forskningsgruppen jobber med et bredt spekter av forskningstilnærminger, inkludert individ- og gruppebaserte intervjumetoder, statistiske undersøkelser av registerdata og spørreundersøkelser, endringsarbeid i konkrete virksomheter og RCTer (randomiserte kontrollerte studier).

Forskningsgruppen Arbeidsinkludering arbeider både med privat og offentlig sektor, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Sentrale prosjekter

Lindesneslosen
Exit-age
TBI Helsevel
Supported Employment (SE) for innvandrere 
Inkludering og mentor
Veier mot målet
Evaluering av arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd  
Sykefravær ved sykehus   
Sites of Access (SoA): Entry opportunities into employment for people with disabilities