HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Forskergruppen Innovasjon og virksomhetsutvikling har fokus på samarbeidsbasert innovasjon og utvikling i virksomheter, kommuner, nettverk, klynger og regioner. Sentralt i tilnærmingen står den norske samarbeidsmodellen med bred medvirkning og samhandling mellom ulike aktører, regionalpolitiske virkemidler for innovasjon og organisering og ledelse av innovasjons- og utviklingsprosesser.

Vi arbeider i både privat og offentlig sektor, og tilnærmer oss arbeidslivets utfordringer gjennom perspektiver som medarbeiderdrevet innovasjon, sosial -, regional - og ansvarlig innovasjon.

Gruppen for Innovasjon og virksomhetsutvikling har en bred faglig sammensetning og preges av en praksisnær og handlingsorientert forskningsform, herunder aksjonsforskning. Vi tilbyr kartlegginger, analyser, casestudier og forskningsbasert støtte i endringsprosesser, samt fasilitering av dialogkonferanser, foresightprosesser, ideverksteder, med mer.

Sentrale prosjekter

Se flere prosjekter under forskningsgruppen Innovasjon og virksomhetsutvikling.