HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bedriftsdemokrati 2.0

I dette FOU-prosjektet skal AFI, i samarbeid med AKER BP undersøke hvordan selskapets bedriftsdemokratiske ordninger praktiseres i dag. Både utfordringer og utviklingsmuligheter skal identifiseres i et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i Aker BP - og forskerne. Det skal gjennomføres intervjuer, fokusgruppe og dialogkonferanser.

Prosjektet tar utgangspunkt i følgende hypoteser:
Hypotese 1: Den norske samarbeidsmodellen har vært en driver i verdiskaping og omstilling, men nye utfordringer krever utvikling av nye former for samarbeid, medbestemmelse og medvirkning
Hypotese 2: Verdiene i den norske modellen: gjensidig respekt, tillit, åpenhet, likeverd og innflytelse passer godt i en digitalisert kunnskapsøkonomi, gitt at fagforeningene tar aktivt del i utviklingen.
Hypotese 3: Samspillet mellom ledelsen og fagforeningene må videreutvikles, og kan forenkle og erstatte noen ledelsesprosesser.
Hypotese 4: Medbestemmelse og medvirkning bidrar til mer effektiv gjennomføring av selskapets prosesser.
Hypotese 5: Nye former for samarbeid mellom ansatte og ledelsen kan erstatte bruk av eksterne konsulenter i noen av selskapets prosesser

Forskningsgruppe

Arbeid, ledelse og mestring

Prosjektperiode

Start: 01.10.2018

Slutt: 28.02.2019

Finansiering

    Aker BP

Prosjektnummer

    201159