HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bufetat kompetanse

Prosjektet er en følgeevaluering av innføringen av en kompetanseutviklingsmodell i Bufetat på familievern og barnevernsfeltet.

Vi vil kartlegge og evaluere hvordan de fem regionene organiserer og praktiserer modellen. Ansatte med spisskompetanse skal utvikle og bidra til å implementere ny kunnskap og praksis i organisasjonen. Et veiledernivå, kalt ressursmiljø, bidrar til å spre kunnskapen i organisasjonen.

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Prosjektperiode

Start: 05.09.2017

Slutt: 30.12.2017

Finansiering

    Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Prosjektnummer

    5320