HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Delta - Heltidskultur

Prosjektet undersøker hvordan forhold rundt oppgåve- og arbeidstidsorganiseringen bidrar i arbeidet med å skape en heltidskultur i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Samspillet mellom arbeidets organisering og utviklingen av kompetanse er sentralt i prosjektet.

Datainnsamlingen består av innledende intervjuer og fokusgruppeintervjuer ved to sykehjem i Oslo-området. De kvalitative intervjuene danner grunnlaget for en spørreskjemaundersøkelse som sendes til medlemmer av Delta som arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Prosjektet bygger på et tidligere prosjekt om helsefagarbeideres kompetanse.

Delta Helsefagarbeidere.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Arbeid, ledelse og mestring

Prosjektperiode

Start: 15.01.2018

Slutt: 31.05.2018

Finansiering

    DELTA

Prosjektnummer

    6086