HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Dybdeevaluering av utredninger av statlige tiltak

Prosjektet skal gjøre en dybdeevaluering av utredning av statlige tiltak (med vesentlige virkninger), altså store utredninger. Evalueringen skal bidra til læring og kompetanseheving. Målet er å gi erfaringsbasert kunnskap om beste praksis. Prosjektet skal komplementere og utdype DFØs eksisterende veiledning. Det skal gjennomføres case-studier. Opplegget skal munne ut i et ferdig og realiserbart opplegg for fremtidige dybdeevalueringer. Hovedmetodene i prosjektet er dokumentgjennomgang, workshops med oppdragsgiveren, og intervjuer med personer som hadde en rolle i utredningene.

AFI vil bidra med innspill til justering av opplegg, utarbeidelse av forslag til kriterier, gjennomføring av datainnsamling, analysearbeid samt utarbeidelse og innspill til leveranser.

Prosjektleder er Dr. Tor Borgar Hansen, Oxford Research.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Samarbeidspartnere

    Oxford Research

Prosjektperiode

Start: 02.05.2018

Slutt: 30.11.2018

Finansiering

    Direktoratet for økonomistyring

Prosjektnummer

    200942