HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Følgeevaluering av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) ønsker gjennomført en følgeevaluering av saksbehandlingsformen samtaleprosess, som er under utprøving. Følgeevalueringen skal dokumentere erfaringenes og resultatene av prosessen, og gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvordan forsøket med samtaleprosess kan følges opp. BLD ønsker særlig vektlagt måloppnåelsen av samtaleprosess, men også hvordan forsøksordningen er implementert i de ulike fylkesnemndene, og likheter og forskjeller i saksbehandlingen. Videre skal det belyses om hvilke mekanismer som påvirker sakstilfang og saksgjennomføring, og styrker og svakheter ved ordningen, og eventuelt også hvordan det har gått i saker der det ble oppnådd enighet.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Arbeid, ledelse og mestring

Samarbeidspartnere

    Oxford Research

Prosjektperiode

Start: 01.01.2018

Slutt: 19.01.2019

Finansiering

    Barne– og likestillingsdepartementet

Prosjektnummer

    200775