HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Future

Oppfølging av unge (16-21 år) med “ungdomsrett” (unge mennesker som har gjennomgått grunnskole eller tilsvarende opplæring, med lovfestet rett til videregående opplæring) som har utfordringer med å skaffe seg og beholde en læreplass etter å ha fullført to år på videregående skole. Involvert støttepersonell skriver kontinuerlig en logg om egen assistanse og vurdering av utfordringer knyttet til å støtte studenter og arbeidsplasser. Prosjektet er en del av prosjektporteføljen ved KAI/Oslo Mets studie av støtteapparatets rolle i inkluderings- og kvalifiseringsprosesser på arbeidsplassen.

English version

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Arbeidsinkludering

Prosjektperiode

Start: 01.11.2016

Slutt: 30.06.2019

Finansiering

    Spir Oslo

Prosjektnummer

    1193