HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Inkluderende arbeidsliv - kunnskapssammenstilling

Som et ledd i satsingen på kunnskapsutvikling i inneværende avtaleperiode (2014-2018) har IA-partene ønsket en sammenstilling og oppsummering av relevant kunnskap om betydningen, herunder effekter, av ulike tiltak og virkemidler for å nå IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid.

KAI ved OsloMet har fått i oppdrag å gjennomføre denne kunnskapssammenstilling, og en kritisk vurdering av den foreliggende kunnskapen med spesielt fokus på det praksisnære arbeidet, og særlig på kunnskap som er blitt tilgjengelig fra 2014 og framover. Tiltak og virkemidler som bygger på IA-avtalens prinsipper om arbeidsplassen som den viktigste arenaen for et inkluderende arbeidsliv, tre- og topartssamarbeid og kommunikasjon mellom sentrale aktører er det særlig interessant å få belyst. Hovedfokuset skal være kunnskap fra Norge, men internasjonale studier, analyser og evalueringer kan inkluderes.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Arbeidsinkludering

Samarbeidspartnere

    Senter for profesjonsstudier, OsloMet

    Fakultet for samfunnsfag, OsloMet

Prosjektperiode

Start: 12.12.2017

Slutt: 31.12.2018

Finansiering

    Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektnummer

    200696