HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kartlegging av lønns- og arbeidsforhold i norsk luftfart

Prosesser som kan knyttes til globalisering, deregulering, framveksten av såkalte «lavprisselskaper», nye forretningsmodeller, og mer komplekse tilknytningsformer i arbeidslivet, har ført til et betydelig press på lønns- og arbeidsforhold i sivil luftfart. Prosjektet skal kartlegge lønnsutvikling og arbeidsforhold blant arbeidstakere tilknyttet norsk luftfart. I tillegg skal prosjektet diskutere hvordan deregulering, liberalisering av luftfartsmarkeder og utviklingen av nye forretnings- og organisasjonsmodeller blant flyselskaper og spesialiserte bemanningsselskaper påvirker lønnsutvikling og arbeidsforhold, både direkte og indirekte.

Prosjektet vil basere seg på registerdata, spørreskjema til medlemmer av LO Luftfart og Parat, samt intervjuer med partene i arbeidslivet (nasjonalt og internasjonalt).

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Arbeid, ledelse og mestring

Samarbeidspartnere

    Transportøkonomisk institutt

Prosjektperiode

Start: 22.11.2018

Slutt: 01.05.2019

Finansiering

    Samferdselsdepartementet

Prosjektnummer

    201175