HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kunnskapsoppsummering av områderettet arbeid

Områdesatsinger om bypolitiske strategier. I dette prosjektet stiller vi følgende to overordnete spørsmål: Hvorfor gjennomføres områdesatsinger i byer? Og hva har de medført? For å svare på disse, vil vi gjennomføre en litteraturgjennomgang av vitenskapelige studier på eller av områdesatsinger. I utgangspunktet ser vi primært på studier fra Norge og andre nordiske land, men vil trekke inn noen sentrale studier fra andre europeiske land og USA, inkludert studier som analyserer relaterte strategier (særlig knyttet til å oppnå «social mix» eller motvirke segregasjon).

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Prosjektperiode

Start: 14.06.2018

Slutt: 01.02.2019

Finansiering

    Fredrikstad kommune

Prosjektnummer

    201075