HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mangfold i akademia

Prosjektet skal utforske barrierer for forskere med utenlands- eller innvandrerbakgrunn i norsk forskning gjennom analyser av et statistisk datamateriale, intervjuer, forskningslitteraturgjennomgang og dokumentanalyser. Målet med prosjektet er å komme frem til hva det trengs mer kunnskap om og hva man kan anbefale forskningsinstitusjonene å foreta seg for bygge ned barrierer og å sikre mangfoldet blant sine ansatte.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsgruppe

Samfunn, arbeidsliv og politikk

Prosjektperiode

Start: 02.07.2015

Slutt: 31.12.2015

Finansiering

    Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning/Kunnskapsdepartementet

Prosjektnummer

    1183