HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

NORDICORE - Kjønnsbalanse i akademia

AFI er bidragsyter til delprosjektet "Evaluering av likestillingstiltak - hva virker?" som har til formål å kartlegge likestillings- og mangfoldspolitikk som er implementert på universiteter og høyskoler i Norge, Sverige og Finland siden 1990-tallet.

Delprosjektet samler også inn data om hvordan kjønnsbalansen har utviklet seg i de samme institusjonene, i samme tidsperiode. På bakgrunn av dette gis det en ny og viktig oversikt over ulike typer likestillings- og mangfolds politikk som er implementert i de nordiske institusjonene. Denne oversikten vil vise hvilken type politikk som er vanligst og hvordan dette har endret seg over tid. Gjennom å analysere systematisk variasjon på tvers av institusjoner og over tid, vil delprosjektet også kunne indikere hvilke type politikk som har en positiv (eller negativ) innvirkning på kjønnsbalansen blant vitenskapelige ansatte.

Se http://www.samfunnsforskning.no/core/nordicore/delprosjekter/evaluering-av-likestillingstiltak-hva-virker/ for mer informasjon om prosjektet.

English version

Prosjektdeltakere

  • Ida Drange
  • Liza Reisel, Institutt for samfunnsforskning
  • Charlotte Silander (prosjektleder) Linnéuniversitetet
  • Maria Pietilä, Linnéuniversitetet

Forskningsgruppe

Arbeid, ledelse og mestring

Samarbeidspartnere

    Institutt for samfunnsforskning, ISF

Prosjektperiode

Start: 01.04.2017

Slutt: 31.03.2022

Finansiering

    NordForsk er hovedoppdragsgiver

Prosjektnummer

    6083