HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Oppstartsanalyser Grorud

Prosjektet består av to analyserer: en analyse av delbydel Romsås og en analyse av delbydel Grorud med vekt på befolkningens utfordringer og ressurser knyttet til levekår og nærmiljø.

I det nye områdeløftet på Romsås er målet med analysen å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for utvikling av strategier, mål og prosjekter, og at dette bygger opp under de overordnede målsettingene med Groruddalssatsingen. Til tross for tilgjengelige statistikker, evalueringer og bred erfaring mangler bydelen en samlet analyse som peker ut retningen for et nytt områdeløft på Romsås. Det er behov for mer nyansert innsikt i befolkningen og i faktorer som har både negativ og positiv innvirkning på levekår og nærmiljøkvaliteter på Romsås. Kunnskapsgrunnlaget vil være avgjørende for å få til en målrettet og koordinert innsats på Romsås. Analysen av Romsås skal munne ut i anbefalinger av strategier for områdeløft.

For delbydel Grorud ønskes tilsvarende en analyse av levekårssituasjonen. Denne delbydelen kommer dårlig ut på ulike levekårsindikatorer. Bydelen har behov for mer nyansert kunnskap om dette og om hva som ligger til grunn for situasjonen for å kunne vurdere eventuell oppstart av og innretning av et områdeløft.

Prosjektet ledes av Marit Ekne Ruud, NIBR. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Bydel Grorud av forskningsinstituttene NIBR og AFI ved HiOA i samarbeid, og har en totalramme på 1,1 millioner kroner.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Samarbeidspartnere

    By- og regionforskningsinstituttet, NIBR

Prosjektperiode

Start: 15.10.2017

Slutt: 28.02.2018

Finansiering

    Oslo kommune, Bydel Grorud

Prosjektnummer

    5325