HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PILOTen Hadeland

Prosjektet skal kartlegge erfaringer innen tjenesteinnovasjon i Gran og Lunner kommuner med særlig fokus på samarbeidet mellom praktikere, politikere og forskere.

Kommunene har jobbet med hverdagsmestring og velferdsteknologi i et pilotprosjekt. Prosjektet tar form som følgeforskning av lokale innovasjonsprosjekter innenfor de kommunale helsetjenestene. Kartlegging av erfaringene fra innovasjonsarbeidet vil skje i form av fokusgruppeintervju, dokumentanalyser og fasilitering av workshop. Data analyseres og rapporteres dels i workshopen med de involverte partene, dels gjennom en artikkel i et fagtidsskrift. I tillegg danner prosjektet bakgrunn for felles søknad for videre utvikling av samarbeidet. Kunnskapen prosjektet frambringer er relevant for den fortsatte utvikling av den offentlige sektor i Norge, og giver praktisk innsikt til ideen om samarbeide mellom politikere, praktikere og forskere som en viktig bestanddel i denne utvikling.

Prosjektet skjer på oppdrag for og i samarbeide med NTNU, Gjøvik, Senter for Omsorgsforskning. Bakgrunnen for prosjektet er den nasjonale pilot, «Kommunereform som motor for utvikling og innovasjon i kommunene», og et initiativ fra fylkesmannen i Oppland i forbindelse med denne.

English version

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Samarbeidspartnere

    NTNU i Gjøvik, Senter for omsorgsforskning Øst

Prosjektperiode

Start: 01.07.2017

Slutt: 01.07.2018

Finansiering

    NTNU i Gjøvik, Senter for omsorgsforskning Øst

Prosjektnummer

    5318