HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

PILOTex

Dette prosjektet skjer på oppdrag av PILOTen Hadeland og er en utvidelse av AFIs prosjekt «Service Innovasjon: samarbeide mellom politikere, praktikere og forskere».

I dette prosjektet arbeider forskere sammen med prosjektledelsen og de to arbeidsgruppene i delprosjektet Helse og Omsorg i PILOTen Hadeland om å skape et datagrunnlag som kan benyttes i fremtidig forskning om bruk av hverdagsmestring innen Helse og Omsorg. Disse data skal samtidig også gi informasjon til prosjektledelse, styringsgruppen og arbeidsgruppene i prosjektet om resultatene av arbeidet med implementering av hverdagsmestring ved hjelp av et e-læringskurs.

I prosjektet vil det utvikles et spørreskjema som kartlegger holdninger, kompetanse og arbeidsvaner blant ansatte knyttet til hverdagsmestring, samt elementer av det psykososiale arbeidsmiljø. Kartleggingen skal etablere en grunnlinje (baseline) som skal benyttes for å måle resultatene av e-læringskurset i hverdagsmestring for ansattes kompetanse og arbeidsmåter over tid. Dessuten kan konsekvenser av hverdagsmestring for det psykososiale arbeidsmiljø blant helse og omsorgspersonale kartlegges.

English version

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvikling

Prosjektperiode

Start: 01.10.2017

Slutt: 01.05.2018

Finansiering

    Gran og Lunner kommune

Prosjektnummer

    5323