HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Preventing sick leave and marginalization in Young adults

Hele 14 millioner unge i alderen 15-29 i Europa står utenfor utdanning og arbeid – såkalte NEETs på engelsk. Denne gruppen har høyere risiko for negative vansker som angst, depresjon og arbeidsledighet. Det er viktig å tilrettelegge for en sunn overgang fra skole til arbeidsliv for å unngå at unge i lengre tid faller fra videre utdanning eller arbeid. Likevel mangler det kunnskap om hvilke tidlige faktorer som henger sammen med å falle utenfor utdanning og arbeid.

I arbeidspakke 1 skal vi derfor bruke nasjonale registre med data om utdanning, arbeid, karakterer, og helsetilstander. En av problemstillingene våre er å undersøke om familiebakgrunn, helsefaktorer, kompetanse (som tidlig arbeidserfaring og skoleprestasjoner) og samfunnsmessige faktorer/velferdsløsninger (som helseøkonomisk variasjon i ulike bydeler og kommuner og frafallsordninger i skolen) kan beskytte ungdom fra å falle utenfor arbeid og utdannelse lengre perioder.

I arbeidspakke 2 vil vi evaluere et tiltak som benytter seg av en «supported employment/education»-tilnærming for sårbare ungdommer i videregående skole. Her vil vi eksempelvis intervjue ungdommer og deres støttepersoner på to tidspunkt for å identifisere hemmere (barrierer) og fremmere for programmets potensielle "effekt". I denne arbeidspakken vil vi også benytte oss av kvantitative pre- og post data for å undersøke om gruppen som har deltatt i dette tiltaket på lengre sikt har gjort det bedre enn lignende ungdom på samme alder i nærliggende områder (ikke-randomisert kontrollgruppe).

Forskningsgruppe

Velferdsstatens organisering

Samarbeidspartnere

  University of Ottawa, Ottawa, Canada
  The Centre for Adolescent Health, Royal Childrens Hospital, Melbourne, Australia
  Det Nationale Forskningscener for Arbejdsmiljø, København, Danmark
  Griffith University, Brisbane, Australia
  Nasjonalt Folkehelseinstitutt/Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet.
  Avdeling for Psykiske Lidelser, Nasjonalt Folkehelseinstitutt/Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Senter for Fruktbarhet og Helse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt/Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Psykologisk Institutt, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet
  Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo
  Bjørknes Høyskole
  Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet
  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet - Storbyuniversitetet

Prosjektperiode

Start: 15.05.2018

Slutt: 14.05.2022

Finansiering

  Norges Forskningsråd

Prosjektnummer

  200936