HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Statens historiske rolle som tilrettelegger for bemanningsbyråene i norsk arbeidsliv

Tema for prosjektet er norske myndigheters respons på bemanningsbyråene i norsk arbeidsliv i perioden 1955-1980.

Perioden omfatter bemanningsbyråenes etablering i verkstedindustrien, via forbudet mot utleie av arbeidskraft i 1971, til det ble tatt nye grep for å kontrollere bemanningsbyråene gjennom et forbud mot innleie av arbeidskraft i 1980. Det foregikk en gradvis institusjonalisering av bemanningsbyråenes virksomhet i norsk arbeidsliv i denne perioden, og et sentralt formål med prosjektet er å undersøke myndighetenes rolle i denne utviklingen. Et annet formål med prosjektet er å kaste lys over temaet «atypiske», «fleksible» ansettelsesformer før dette i økende grad ble gjenstand for forskningsmessig og politisk interesse i 1980- og 1990-årene. Problemstillingene besvares ved hjelp av skriftlige kilder fra ulike arkiver.

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Arbeid, ledelse og mestring

Prosjektperiode

Start: 01.06.2018

Slutt: 31.12.2018

Finansiering

    P.W. Røwdes stiftelse, Institutt for samfunnsforskning

Prosjektnummer

    200940