HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

TalentForsk

TalentForsk er et følgeprosjekt som skal kartlegge metoder og verktøy for talentutvikling og utrede metodikk for rapportering og evaluering i Talent Norges satsninger. Prosjektet er et samarbeid mellom Talent Norge og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har en ambisjon om a frembringe kunnskap om strategier og fremgangsmåter i talentutvikling, med data fra Talent Norges satsninger.

Prosjektets langsiktige ambisjon er å utarbeide et kunnskapsbasert grunnlag for hvordan drive med vellykket talentutvikling, og å utvikle nyskapende rapporterings- og evalueringspraksiser for ulike talentsatsninger. Sentralt står også utarbeiding av rutiner for kontinuerlig  utvikling  og videreføring  av  denne kompetansen.

English version

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Innovasjon og virksomhetsutvkling

Prosjektperiode

Start: 01.10.2017

Slutt: 30.11.2018

Finansiering

    Talent Norge AS

    FilmLab

Prosjektnummer

    5328