HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

The impact of temporary work agencies on the politics of work

Globalisering og dens påvirkning på arbeidslivet er en utfordring for det norske velferdssamfunnet. Fenomenet arbeidsutleie er kanskje den viktigste kvalitative endringen kapitalismen har gjennomgått, og gjennom å være knyttet til globaliseringsprosesser er det forbundet med endringer i det norske arbeidsmarkedet og organiseringen av partsforhold. Prosjektet har som formål å analysere hvordan arbeidsutleiebedrifter påvirker maktbalansen i arbeidslivet.

Les mer på prosjektets nettside

Prosjektperiode

Start: 01.09.2013

Slutt: 31.12.2016

Finansiering

    Norges forskningsråd

Prosjektnummer

    1155