HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Å høre til og bli hørt

Et notat om ungdom og involvering i kommunal planlegging

Forfatter(e): Andre FoU-resultater 2017:04

Last ned gratis

  • Stedstilhørighet handler om å kunne eller ville identifisere seg med steder eller en gruppe knyttet til steder, og er sterkt knyttet til selvforståelse og velvære.
  • God involvering av ungdom i kommunale utviklingsprosesser kan styrke stedstilhørighet gjennom mestring, læring, medbestemmelse, kvalitet og eierskap, men kan også være konfliktfylt.
  • God involvering av ungdom kan påvirke fysisk utforming av steder og deres attraktivitet forutsatt at metoder, fagforståelser og organisatoriske strukturer utvikles.
  • Det er få direkte effekter av lav eller dårlig involvering, annet enn medvirkningstretthet.
  • Samtidig ser vi at utenforskap, utrygghet og fraflytting, samt manglende demokratiutvikling og folkehelse kan forsterkes ved lav involvering av ungdom.
Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

13

Publikasjonstype:

Annet FoU-resultat

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet

Tilknyttet prosjekt