HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arbeidsmiljøet i barnehagen

Forfatter(e):
  • Heidi Enehaug
  • gras
  • Migle Gamperiene
AFI Notat 2008:9

Last ned gratis

Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Utdanningsforbundet gjennomført en kvalitativ arbeidsmiljøundersøkelse i fire barnehager i Østlandsregionen, to private og to kommunale. AFI har foretatt til sammen 29 intervjuer blant daglige ledere, barnehage-assistenter og førskolelærere/pedagogiske ledere. I tillegg er det utført observasjon og gjennomført fokusgrupper/verksteder i alle fire barnehager. Sykefraværsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå blir også gjennomgått og lagt fram i dette notatet. Utdanningsforbundet ønsket gjennom prosjektet å få belyst nærmere årsaker til det høye sykefraværet i barnehagesektoren. I analysene av datamaterialet er det søkt støtte i Vitaminmodellen (Warr, 2007). Til sammen 12 arbeidsmiljøfelter blir belyst og to ”helseløyper”, en helsehemmende og en helsefremmende, blir identifisert. I dette notatet blir det også foreslått flere tiltak som kan høyne arbeidsmiljøkvaliteten i barnehager.
Utgivelsesår:

2008

Antall sider:

77

Publikasjonstype:

Notat

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.