HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Arbeidstidsordninger, ansattes helse og pasientsikkerhet del 2

Når arbeidstidsordninger går på bekostning av ansattes helse er pasientsikkerheten ofte dårligere

Forfatter(e): AFI Rapport 2018:03

Last ned gratis

En rekke tidligere studier har vist negative konsekvenser av forskjellige arbeidstidsordninger for både ansattes helse og pasientsikkerhet. En av hypotesene som har blitt fremsatt for å forklare disse funnene er at bestemte arbeidstidsordninger fører til negative pasientkonsekvenser fordi de går på bekostning av ansattes helse. Hensikten med denne studien er å gjennomgå forskning som undersøker konsekvensene av arbeidstidsordninger for både ansattes helse og pasientsikkerhet. Vi vil bygge på rapporten «Arbeidstidsordninger, ansattes helse og pasientsikkerhet, del 1» (Bernstrøm & Ellingsen, 2018).

Funnene understøtter at arbeidstidsordninger som går på bekostning av ansattes helse, spesielt gjennom søvnproblemer, utmattelse og utbrenthet, generelt også henger sammen med dårligere pasientsikkerhet – spesielt hyppigere feil begått av helsepersonell.

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

En rekke tidligere studier har vist negative konsekvenser av forskjellige arbeidstidsordninger for både ansattes helse og pasientsikkerhet. En av hypotesene som har blitt fremsatt for å forklare disse funnene, er at bestemte arbeidstidsordninger fører til negative pasientkonsekvenser fordi de går på bekostning av ansattes helse. Hensikten med denne studien er å gjennomgå forskning som undersøker konsekvensene av arbeidstidsordninger for både ansattes helse og pasientsikkerhet. Vi vil bygge på rapporten «Arbeidstidsordninger, ansattes helse og pasientsikkerhet, del 1» (Bernstrøm & Ellingsen, 2018).

Først gjennomførte vi et systematisk litteratursøk som resulterte i 6930 treff i databasene MEDLINE, PsycINFO, Cinahl og Web of Science. Deretter gjennomgikk to erfarne forskere artiklene ut fra forhåndsutvalgte seleksjonskriterier, og identifiserte 52 originalstudier som ble innlemmet i vår undersøkelse.   

Resultatene viser flere arbeidstidsordninger som er relatert til negative helseutfall for de ansatte. I tillegg er flere av de negative helseutfallene relatert til redusert pasientsikkerhet, spesielt en økt andel feil gjort av helsepersonell. Videre viste resultatene at arbeidstidsordninger som var knyttet til redusert helse blant de ansatte, ofte også var relatert til redusert pasientsikkerhet. Likeledes var arbeidstidsordninger som ikke var signifikant relatert til redusert helse blant de ansatte sjelden relatert til redusert pasientsikkerhet. Resultatene sannsynliggjorde at arbeidstidsordninger kan føre til negative konsekvenser for pasientene ved å redusere de ansattes helse. I motsetning til denne argumentasjonen fant flere studier også en signifikant sammenheng mellom arbeidstidsordninger og pasientsikkerhet etter at de kontrollerte for ansattes helse. Dette understøtter en selvstendig sammenheng mellom arbeidstidsordninger og pasientsikkerhet utover det som forklares via ansattes helse.  

Vi fant ingen studier som spesifikt testet hvorvidt ansattes helse medierer sammenhengen mellom arbeidstidsordninger og pasientsikkerhet, det vil si hvorvidt ansattes helse er årsaken til sammenhengen mellom arbeidstidsordninger og pasientsikkerhet.

Studiene undersøkte generelle helsemål som utbrenthet, utmattelse og flere søvnvariabler (eks. søvnlengde og søvnighet), helsemål som kan manifestere seg relativt kort etter eksponering for ugunstige arbeidstidsordninger, og som generelt knyttes til redusert evne til tilstedeværelse og konsentrasjon.

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

26 + vedlegg

ISBN:

978 82 7609 400 8

ISSN:

0807-0865

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet

Tilknyttet prosjekt