HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ekstra fridager til seniorer

Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb?

Forfatter(e):
  • Kristin Reichborn-Kjennerud
  • Migle Gamperiene
  • Anne Inga Hilsen
AFI Notat 2010:4

Last ned gratis

Denne undersøkelsen omhandler seniorer i statlige virksomheter med en relativt stor andel ansatte på 61 år og over. Et stort flertall av dem som svarte på spørreundersøkelsen, jobbet i Universitets- og høyskolesektoren. Dette reflekterer at det typisk er slike arbeidssteder som har en stor andel seniorer. Målet for under¬søkelsen var å finne ut i hvilken grad muligheten til å ta ut ekstra seniorfridager bidro til at de valgte å stå lenger i jobb i stedet for å pensjonere seg. Undersøkelsen viser at seniorene ønsker seniorfridagene. Seniorfridagene gir økt fleksibilitet og mulighet til å ta seg inn, og de bidrar til trivsel. Det seniorene selv vurderte som de viktigste tiltakene for å motivere dem til å stå i jobb lenger var knyttet til høyere lønn og redusert arbeidstid, men også om de fikk signaler om at de var ønsket. Seniorfridager ble også nevnt blant de viktigste tiltakene. Seniorfridagene hadde størst betydning for de som hadde bestemt seg for å arbeide lenge, de som opplevde arbeids¬miljøet som godt og de som jobbet fulltid.
Utgivelsesår:

2010

Antall sider:

37 + vedlegg 24 sider

Publikasjonstype:

Notat

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet