HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

”Er du her, så regner jeg med deg!”

En studie av god ledelse innenfor pleie og omsorg: Hvordan kan utøvelse av ledelse bidra til å forlenge yrkeskarrieren for seniorer i en sektor preget av tidligpensjonering og uførhet?

Forfatter(e): AFI Rapport 2012:19

Last ned gratis

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

Formålet med studien er å identifisere hva god ledelse for seniorarbeidstakere innenfor pleie- og omsorgssektoren innebærer i praksis. Studiens hovedproblemstilling er: Hvordan kan utøvelse av ledelse bidra til å forlenge yrkeskarrieren for seniorer i en sektor preget av tidligpensjonering og uførhet?

I forbindelse med denne studien er det blitt foretatt 53 intervjuer: 44 intervjuer med ledere (27 fra sykehjem og 17 fra hjemmetjenesten) og 9 intervjuer med tillitsvalgte. 40 av de 44 lederne fylte i tillegg ut selvevalueringsskjemaet ”The Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ).

Studien dokumenter et rikt batteri av strategier som ledere kan benytte seg av for å skape gode senkarrierer. De fleste av disse er lite kostnadsdrivende. Studien viser at det må en flerdimensjonal tilnærming til når det kommer til ledelse innenfor pleie- og omsorgsektoren, både med henblikk på seniorene spesielt, men også med tanke på å utvikle gode ledere og gode organisasjoner å jobbe og eldes i. Individuell hensyntaking er den hyppigst brukte strategien, men viser seg å komme i svært mange varianter. 

Studien viser at en helhetlig og gjennomtenkt personalpolitikk som skrur organisasjonen sammen på tvers av alder og kompetanse er veien å gå for å lykkes med å utøve god ledelse for seniorarbeidstakere, og at seniorpolitikkens plass i den helhetlige personalpolitikken må utformes fra et ressursperspektiv.

AFI, 29. november 2012. Oppdatert 5. desember 2012.

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2012

Antall sider:

51

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.