HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kvinners holdninger til tidligpensjonering

Forfatter(e):
  • Hilde H. Holte
  • Anne Inga Hilsen
AFI Notat 2010:7

Last ned gratis

Denne rapporten bygger på en undersøkelse gjennomført blant 1000 yrkesaktive kvinner 50-70 år om hva som påvirker deres ønskede pensjoneringstidspunkt. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra LO, som oppfølging i et større prosjekt om seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer. Hva som påvirker ønsket pensjoneringstidspunkt varierer med yrkesaktive kvinners alder. Senior-politiske tiltak som mer fritid, fysisk og psykisk lettere arbeidsoppgaver og tilgang til tidligpensjons-ordninger oppgis oftere av kvinner 50-59 år som viktige for å ønske å pensjonere seg før fylte 67 år (tidlig pensjoneringstidspunkt) enn av yrkesaktive kvinner 62-70 år gamle. Når en overvekt av kvinner under 60 år mener at både forhold i og utenfor arbeidet påvirker ønsket om et tidlig pensjoneringsstidspunkt, kan dette være et viktig signal om at seniorpolitikk må starte tidlig, så tidlig at det ikke kan avgrenses til å gjelde bare for seniorer men må inngå i en helhetlig personalpolitikk.
Utgivelsesår:

2010

Antall sider:

46 + vedlegg

Publikasjonstype:

Notat

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet